Trường tiếng Nhật ở Thành phố Kitakyushu, Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Về hồ sơ đăng ký

Tải đơn xin đăng kí nhập học

Hồ sơ dự tuyển có thể thay đổi tùy theo người dự tuyển và người bảo lãnh.

Tài liệu ứng dụng

Các tài liệu do người nộp đơn chuẩn bị

 1. Đơn xin nhập học (mẫu do trường chúng tôi quy định)
 2. Sơ yếu lý lịch (mẫu do trường chúng tôi quy định)
 3. Cam kết (mẫu do trường chúng tôi quy định)
 4. Giấy khám sức khỏe (bản gốc)
 5. Bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp (bản gốc) của trường cuối cấp
 6. Giấy tờ chứng nhận lịch sử học tiếng Nhật (chứng chỉ đạt kỳ thi năng lực tiếng Nhật N5 trở lên) (bản gốc)
 7. Bản sao hộ chiếu của bạn (chỉ trang có ảnh, nếu bạn đã từng đến Nhật Bản trước đây, cũng là phần hồ sơ nhập cảnh)
 8. 8 ảnh (4 cm x 3 cm) (phông nền trắng, chụp trong vòng 3 tháng trở lại đây)
 9. Giấy chứng nhận việc làm (Nếu ứng viên là thành viên của xã hội, nộp giấy chứng nhận lao động tại nơi làm việc)

* Hãy nhớ thêm bản dịch tiếng Nhật vào (2 “Lý do đi học”), (5), (6) và (10).

Chứng từ do người hỗ trợ chi phí gửi 

A) Khi người hỗ trợ chi phí sống ở nước ngoài
 1. Đơn hỗ trợ chi phí (mẫu do trường chúng tôi quy định) (do người hỗ trợ chi phí viết)
 2. Đảm bảo danh tính (mẫu do trường chúng tôi quy định) (Chi phí (Keihi) Người ủng hộ (Shibensha) Viết tay (Jikihitsu))
 3. Giấy xác nhận số dư tiền gửi của người hỗ trợ chi phí (bản gốc)
 4. Bản sao sổ tiết kiệm và các tài liệu làm rõ các trường hợp dẫn đến hình thành quỹ (chi tiết sổ tiết kiệm)
 5. Giấy chứng nhận việc làm của người hỗ trợ chi phí (bản gốc) (trong trường hợp là quản lý công ty hoặc cán bộ, giấy phép kinh doanh hoặc bản sao sổ đăng ký công ty, v.v.)
 6. Các tài liệu do một tổ chức công cấp có thể xác nhận danh tính của người hỗ trợ chi phí (chứng minh thư, hộ chiếu, v.v.)
 7. Bằng chứng thu nhập và nộp thuế (trong 3 năm qua)

Vui lòng đính kèm bản dịch tiếng Nhật cho (1 “Lịch sử thanh toán chi phí bảo lãnh phát hành”, “Phương thức thanh toán”), (3) đến (9).

 B) Khi người hỗ trợ chi phí cư trú tại Nhật Bản
 1. Đơn hỗ trợ chi phí (mẫu do trường chúng tôi quy định) (do người hỗ trợ chi phí viết)
 2. Giấy đảm bảo danh tính (mẫu do trường chúng tôi quy định) (có chữ ký của người hỗ trợ chi phí)
 3. Các tài liệu chính thức xác nhận mối quan hệ giữa người hỗ trợ chi phí và người nộp đơn
 4. Giấy xác nhận số dư tiền gửi của người hỗ trợ chi phí (bản gốc)
 5. Bản sao sổ tiết kiệm và các tài liệu làm rõ các trường hợp dẫn đến hình thành quỹ
 6. Giấy chứng nhận việc làm của người hỗ trợ chi phí (bản gốc) (trong trường hợp là quản lý công ty hoặc cán bộ, giấy phép kinh doanh hoặc bản sao sổ đăng ký công ty, v.v.)
 7. Thẻ thường trú (cho tất cả các hộ gia đình)
 8. Giấy nộp thuế, v.v … (có ghi rõ thu nhập hoặc số tiền thu nhập. Trong 3 năm qua)
 9. Bản sao thẻ cư trú * Không yêu cầu nếu người hỗ trợ chi phí là công dân Nhật Bản
C) Khi người hỗ trợ chi phí là chính họ
 1. Các tài liệu chính thức có thể xác nhận danh tính của người nộp đơn
 2. Giấy xác nhận số dư tiền gửi đứng tên người nộp đơn (bản gốc)
 3. Giấy chứng nhận việc làm và thu nhập hàng năm của người nộp đơn

* Đảm bảo thêm bản dịch tiếng Nhật vào (1), (2) và (3).

Bốn. Phí tuyển chọn

Phí tuyển chọn 25.000 yên (27.500 yên bao gồm thuế)

Phí lựa chọn phải được thanh toán tại thời điểm nộp đơn tài liệu. Phí tuyển chọn sẽ không được trả lại bất kể đậu hay rớt.