Trường tiếng Nhật ở Thành phố Kitakyushu, Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Liên hệ chúng tối

Liên hệ bằng Email

Xin cứ liên hệ đến chúng tôi.Có thể đối ứng được bằng Tiếng Anh・Tiếng Việt

  Namerequired

  gender

  Nationalityrequired

  E-mail addressrequired

  E-mail address (for confirmation)required

  Message

  *If you wish to have school brochure or application form,please write your address.

  Liên hệ bằng điện thoại・FAX

  Số điện thoai:093-322-5200
  Số FAX:093-322-5200